Sunday, October 3, 2010

Boss vs Leader ^3 November 2006^

Seorang boss mempekerjakan bawahannya
Tetapi seorang pemimpin mengilhami mereka
Seorang boss mengandalkan kekuasaannya
Tetapi seorang pemimpin mengandalkan kemauan baik
Seorang boss menimbulkan ketakutan
Tetapi seorang pemimpin memancarkan kasih
Seorang boss mengatakan “Aku”
Tetapi seorang pemimpin mengatakan “Kita”
Seorang boss menunjukkan siapa yang salah
Tetapi seorang pemimpin menunjukkan apa yang salah
Seorang boss tahu bagaimana sesuatu dikerjakan
Tetapi seorang pemimpin tahu bagaimana mengerjakannya
Seorang boss menuntut rasa hormat
Tetapi seorang pemimpin membangkitkan rasa hormat
Seorang boss berkata “Pergi!”
Tetapi seorang pemimpin berkata “Mari kita pergi.”
Maka, jadilah seorang pemimpin dan bukan seorang boss! :)

No comments:

Post a Comment